Могила Шушманец

Могилата Шушманец е тракийска култова постройка в Долината на тракийските владетели. Шушманец – храмът шедьовър на тракийската архитектура. Гробната камера е толос с вертикални стени и седем вградени дорийски колони. Върху тях е разположен архитрав, над който следва куполът. Неговият дизайн и изпълнение са необичайни. Над всяка полуколона е моделиран пиластър, а върхът на конструкцията на купола се състои от 15 радиални блока, лягащи върху дорийската колона в центъра на камерата. Входът към камерата е с йонийска рамка на вратата, увенчана с фронтон с палмети. Правоъгълното преддверие с конзолен свод, с полуцилиндрично напречно сечение, води към гробната камера. Фасадата на преддверието е била увенчана с фронтон, подпиран от йониска колона, който сега е разрушен и от него е останал само един фрагмент. От двете страни на фасадата са добавени стени, изградени от грубо обработени блокове. Колоните, стените и подът на камерата и преддверието са били покрити с тънък пласт варова мазилка, не добре запазена сега. Според проучвателя, могат да се видят три последователни измазвания, които индикират най-малко три строителни периода в използването на комплекса.

Голяма Косматка

Голяма Косматка е тракийска могила намираща се на 1 km южно от град Шипка, България, в която на 21 септември 2004 г. д-р Георги Китов открива една от най-величествените и богати тракийски гробници с изцяло запазен гроб на тракийски владетел, погребан със своя кон. Гробното подмогилно съоръжение е едно от най-големите по размер в „Долината на тракийските владетели“ и едно от значимите археологически открития на територията на България – предполагаем последен дом на един от най-могъщите тракийски владетели на Одрисите – Севт III.

Казанлък

Край Казанлък са открити останки от античен град, римски бани, балнеоложки съоръжения,  християнски църкви и други забележителности, което е доказателство, че градът е бил известен още в Древността. В днешни дни са запазени много исторически и археологически паметници на културата. Могат да се видят много тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища.
На запад от град Казанлък, се намира язовир Копринка, където тракийският цар Севт III е построил  Севтополис – столица на Одриското царство. Градът се намира под водите на язовира, но има проект за неговото изваждане.
Около град Казанлък са разположени редица селищни могили. В гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила” , в с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места.