Казанлък

Край Казанлък са открити останки от античен град, римски бани, балнеоложки съоръжения,  християнски църкви и други забележителности, което е доказателство, че градът е бил известен още в Древността. В днешни дни са запазени много исторически и археологически паметници на културата. Могат да се видят много тракийски храмове и гробници, останки от римски и византийски пътища.
На запад от град Казанлък, се намира язовир Копринка, където тракийският цар Севт III е построил  Севтополис – столица на Одриското царство. Градът се намира под водите на язовира, но има проект за неговото изваждане.
Около град Казанлък са разположени редица селищни могили. В гр. Шипка ( гробницата на Севт III –“Голямата косматка”, “Оструша” и др.), в с.Габарево (“Поповата могила”, “Габаревската могила” , в с.Тъжа има много останки от селища и некрополни могили, една от тях е “Чоевата могила” в близост до ВЕЦ-а, в с.Виден са открити следи от старо тракийско селище, и на много други места.